Aký je rozdiel medzi vašou spoločnosťou a advokátskou kanceláriou?

Advokátske kancelárie sú subjekty, ktoré sú združené v stavovskej organizácii (Slovenská advokátska komora), poskytujú právne služby a sú povinní dodržiavať stavovské predpisy (napr. zákon o advokácii). Naša spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má okrem iného v predmete podnikateľskej činnosti „Poradenstvo, konzultácie a analýza k nehnuteľnostiam“, v rámci ktorej poskytujeme ponúkané služby. Našou výhodou je, že nie sme napojený na žiadnu stavovskú, alebo inú organizáciu, pričom pri riešení problémov našich klientom nie sme viazaný na stavovské predpisy a preto môžeme flexibilne reagovať na požiadavky našich klientov.

 

Moji starí rodičia spomínali, že pred združstevnením vlastnili množstvo pozemkov, no v dedičskom konaní neboli prejednané žiadne takéto pozemky. Vedeli by ste mi zistiť, či sú moji starí rodičia stále vedení ako vlastníci nejakých pozemkov?

Naša spoločnosť vám vie kompletne zistiť celý objem pozemkov, ktoré sú v súčasnosti vlastnícky zapísané na Vašich starých rodičov, a tiež vám vieme komplexne zabezpečiť aj administratívne náležitosti v súvislosti s prechodom pozemkov do vlastníctva povolaných dedičov.

 

Pracujem na trvalý pracovný pomer a počas pracovnej doby nemám čas vybavovať usporiadanie vlastníckych práv k záhrade pri mojom dome. Viete mi pomôcť tak, aby som mohol nerušene pracovať a nemusel sa osobne zúčastňovať riešenia môjho problému?

Pri riešení problémov s nehnuteľnosťami kladie naša spoločnosť dôraz hlavne na to, aby odbremenila klienta od časovo a odborne náročných úkonov pri usporiadaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. So súhlasom klienta si na začiatku spolupráce špecifikujeme v splnomocnení rozsah úkonov, nevyhnutných na realizáciu stanoveného cieľa. Následne klient svojim podpisom na splnomocnení deleguje na našu spoločnosť výlučne práva v dohodnutom rozsahu. Týmto klient môže prenechať starosti s riešením problému na našich pleciach a môže venovať čas a energiu iným veciam.

 

KONTAKTUJTE NÁS. PRVÁ KONZULTÁCIA JE ZDARMA!

Od smrti môjho manžela prešiel už rok a stále nebolo ukončené dedičské konanie. Vedeli by ste mi pomôcť v dedičskom konaní po mojom manželovi, aby sa celá záležitosť čo najskôr ukončila?

Dĺžka každého dedičského konania je ovplyvnená viacerými okolnosťami, ako je napríklad rozsah a zisťovanie majetkovej podstaty poručiteľa, súčinnosť dedičov pri účastiach na dedičských pojednávaniach, uzavretie dedičskej dohody, pracovná vyťaženosť súdneho komisára a pod. Vieme identifikovať problém, ktorý bráni ukončiť dedičské konanie a následne Vám vieme zabezpečiť jeho zdarné vyriešenie, čo bude mať za následok rýchle ukončenie predmetného dedičského konania.

 

Nedávno zomrel môj otec a teraz ma notárka predvolala na dedičské pojednávanie. Keďže nemám žiadne skúsenosti s dedičským konaním potreboval by som s tým pomôcť. Koľko by to stálo?

Vieme vám pomôcť v ktoromkoľvek štádiu dedičského konania, ktoré prebieha po smrti Vášho otca. Pred začatím spolupráce preferujeme úvodné bezplatné stretnutie, na ktorom si rozoberieme možné problémy a zároveň priblížime optimálne spôsoby ich riešenia. Po absolvovaní úvodného stretnutia Vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku, v ktorej uvedieme rozsah úkonov a tiež odmenu za ich vykonanie. Keďže každý prípad si vyžaduje individuálny prístup, výška odmeny sa odvíja od faktorov ako sú hodnota predmetu dedičstva, náročnosť úkonov, predpoklady a riziká konkrétneho dedičského konania.

 

Vysporiadaniu pozemku za účelom stavby rodinného domu sa venujem svojpomocne. Vypátral som dedičov nebohého vlastníka pozemku a dohodol som sa s nimi na podmienkach prevodu pozemku. Teraz neviem ako ďalej pokračovať a potrebujem zabezpečiť realizáciu dodatočného dedičského konania. Viete mi s tým pomôcť?

Naša spoločnosť vám vie ponúknuť aj realizáciu čiastkových úkonov v celom procese usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti podľa Vašich predstáv. Vieme vám vypracovať potrebné návrhy, žiadosti a podania, zabezpečiť nevyhnutné dokumenty, prípadne komunikovať s dotknutými úradmi a osobami tak, aby ste dosiahli stanovený cieľ.

 

KONTAKTUJTE NÁS. PRVÁ KONZULTÁCIA JE ZDARMA!

V prípade, ak sa rozhodnem využiť služby vašej spoločnosti, ako si môžem byť istý, že nezoberiete na začiatku odmenu a výsledok sa nedostaví?

Systém úhrady odmeny za naše služby je nastavený tak, aby bol maximálne transparentný voči záujmom klienta a vylúčilo sa akékoľvek podvodné konanie z našej strany. Z tohto dôvodu je odmena rozdelená na tri časti, pričom na začiatku sa hradí iba 20% z celkovej odmeny, ktoré slúži ako prejav záujmu a dôvery z oboch strán, pričom podstatná časť celkovej odmeny (70%) sa hradí až po vydaní verejnej listiny, ktorá je spôsobilá na vznik, zmenu, alebo zánik vlastníckych práv v katastri nehnuteľností (napr. Osvedčenie o dedičstve, Notárska zápisnica a pod.). Zvyšných 10% celkovej odmeny sa hradí až po zapísaní vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. Vzhľadom na takto nastavený systém, je naša spoločnosť odmeňovaná na základe odvedenej práce, ktorá je ľahko kontrolovateľná zo strany klienta.

Mám záujem o vaše služby, ale neviem, či si to budem môcť dovoliť. Čo by ste mi v mojom prípade navrhli?

V prípade, ak si nebudete môcť dovoliť naše služby, sme ochotní pristúpiť na alternatívnu dohodu o spôsobe úhrady odmeny. Takáto dohoda je podmienená konkrétnymi okolnosťami prípadu a individuálnymi požiadavkami klienta.

KONTAKTUJTE NÁS. PRVÁ KONZULTÁCIA JE ZDARMA!