Po absolvovaní  bezplatného osobného stretnutia vám zašleme do 7 (siedmich) pracovných dní nezáväznú cenovú ponuku, na základe ktorej sa môžete rozhodnúť, či využijete naše služby. Výška odmeny za poskytnutie našich služieb sa odvíja najmä od náročnosti prípadu, individuálnych požiadaviek klienta a rozsahu spolupráce. V súvislosti s vypočítaním odmeny uprednostňujeme tri možnosti:

1. Percentuálne (3-10%) z hodnoty predmetu usporiadania – v prípade, ak poskytujeme komplexné služby (t.j. všetky potrebné úkony až po zápis vlastníckych práv do katastra)

2. Odmena za úkon – určí sa rozsah spolupráce a následne určíme odmenu za úkon (napr. za vypracovanie návrhu na prejednanie novoobjaveného dedičstva po poručiteľovi a pod)

3. Individuálna dohoda

KONTAKTUJTE NÁS. PRVÁ KONZULTÁCIA JE ZDARMA!