Rozhodujete sa pri prevode, prechode alebo užívaní nehnuteľnosti?

Takmer každý sa v živote ocitol v situácii, keď sa potreboval správne rozhodnúť pri prevode, prechode alebo užívaní nehnuteľnosti. Keďže naše služby úspešne poskytujeme niekoľko rokov, vieme Vám pomôcť rozhodnúť sa tak, aby sme chránili Vaše záujmy.

Mnohí boli oslovení s ponukou o odkúpenie, predaj či nájom nehnuteľností. Radi sa postavíme na Vašu stranu či už ako vlastníkov nehnuteľností alebo záujemcov o kúpu nehnuteľností. Naším zastupovaním budete mať istotu, že predaj alebo kúpa nehnuteľnosti bude zrealizovaná za výhodných podmienok, a bude vám zabezpečený profesionálny prevod vlastníckych alebo užívacích práv k predmetnej nehnuteľnosti ako napríklad:

  • vypracovanie všetkých typov zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam;
  • zabezpečenie včasného, správneho a úplného podania dokumentov a listín na príslušnom Okresnom úrade;
  • v rámci komplexnosti našich služieb uhrádzame všetky správne poplatky súvisiace s konaniami na príslušnom Okresnom úrade;
  • zabezpečenie dohľadu nad správnym a úplným zápisom vlastníckych a iných práv;
  • v záverečnej fáze Vám osobne doručíme a odovzdáme kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa Vášho prípadu so všetkými listinami použiteľnými na právne úkony.

KONTAKTUJTE NÁS. PRVÁ KONZULTÁCIA JE ZDARMA!