Vlastníctvo, s.r.o.
Ružová dolina 25
821 09 Bratislava
Slovenská republika

+421(2)39070212

IČO: 47 234 121
DIČ: 2023645822
Č. účtu: 1193128004/1111
Výpis z OR